ЦАГААН ГОЛ АМРАЛТ /Баян-Агт сум/ 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 facebook.com/цагаан гол амралт

 95345181, 99356789

info@tsagaangol.com

 20 өрөө, 80 ортой

 3040- хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Цагаан голын рашаан, Намдагийн агуй, Хануйн хавцал

ЧАЧИРТЫН ГҮҮРНҮҮД АМРАЛТ /БУГАТ СУМ/

Булган. Бугат сум. Чачиртын гүүр

Солбилцол: 48.991206, 103.255999

 99559258, 99559259

chimgeesonom@yahoo.com

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

  Цачиртын гол, Ханжаргалант уул, Алтаатын гол

ДАНЖИН АМРАЛТ /Баян-Агт сум/

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 facebook.com/Цагаан голын Данжин амралтын бааз

9999 0471

 20 өрөө, 100 ортой

 30-40 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Цагаан голын рашаан, Намдагийн агуй, Хануйн хавцал

НАРАН УУЛ АМРАЛТ /Баян-Агт сум/

Булган. Баян-Агт. Хануйн рашааны дэргэд

Солбилцол: 48.950103, 102.130156

 www.facebook.com/Наран- Уул

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Хануйн рашаан, Хүрэн толгой, Шарга нуур,  Шивээт улааны цогцолбор

ИХТ ТУР АМРАЛТ /Баян-Агт сум/ 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 Hanui rashaan. Ikht Tour amraltin gazarfacebook.com/

9191 0502

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Хануйн рашаан, Хүрэн толгой, Шарга нуур,  Шивээт улааны цогцолбор

ИХТ ТУР АМРАЛТ /Баян-Агт сум/ 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 Hanui rashaan. Ikht Tour amraltin gazarfacebook.com/

9191 0502

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Хануйн рашаан, Хүрэн толгой, Шарга нуур,  Шивээт улааны цогцолбор

ИХТ ТУР АМРАЛТ /Баян-Агт сум/ 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 Hanui rashaan. Ikht Tour amraltin gazarfacebook.com/

9191 0502

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Хануйн рашаан, Хүрэн толгой, Шарга нуур,  Шивээт улааны цогцолбор

ИХТ ТУР АМРАЛТ /Баян-Агт сум/ 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

Булган. Баян-Агт. Цагаан голын рашааны дэргэд

Солбилцол: 49°10’08.9″N 102°20’55.6″E

 http://www.tsagaangol.com/

 Hanui rashaan. Ikht Tour amraltin gazarfacebook.com/

9191 0502

 30 хүний суудалтай хоолны танхим

 Душ, саун

  Хануйн рашаан, Хүрэн толгой, Шарга нуур,  Шивээт улааны цогцолбор

Танилцуулга